Emisja akcji na rynku papierów wartościowych to jeden ze sposobów pozyskiwania kapitału na rynku finansowym. Dzięki takiemu działaniu można pozyskać nawet wielomilionowe finansowanie. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że proces wejścia na giełdę papierów wartościowych jest dość skomplikowany. Jednym z jego pierwszych etapów jest IPO, czyli oferta publiczna.

IPO spółki wchodzącej na giełdę papierów wartościowych. Podstawowe informacje

IPO (z ang. Initial Public Offering) to przedsięwzięcie, na realizację którego decydują się przede wszystkim spółki dojrzałe, o stabilnej pozycji na rynku, które zamierzają zwiększyć skalę działalności dzięki środkom dostarczonym przez inwestorów na rynku akcji. Proces ten jest bardzo restrykcyjny u skomplikowany.

IPO spółki na giełdzie. Jakie są najważniejsze etapy?

Zasadniczo, obejmuje on między innymi następujące fazy (etapy):

  • nawiązanie współpracy z doradcami w zakresie prawa, finansów oraz audytu finansowego. Jest to pierwszy kamień milowy na drodze do IPO, a zarazem jeden z najważniejszych. Dzięki temu działaniu można przygotować np. sprawozdanie finansowe pod kątem przepisów o obowiązujących spółki notowane na giełdzie,
  • due diligence, czyli kompleksowa ocena działalności spółki. Due diligence obejmuje między innymi takie obszary jak: kondycja finansowa, ryzyka prawne, jakość zarządzania czy stan majątku firmowego. Oprócz tego ważne są również prognozy na przyszłość (optymistyczne i pesymistyczne),
  • wycena spółki. Dobrze będzie, jeśli wycena zostanie przeprowadzona z użyciem kilku różnych metod,
  • przygotowanie prospektu emisyjnego, który jest obszernym (czasem liczącym nawet kilkaset stron) dokumentem zawierającym najważniejsze informacje na temat spółki,
  • uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (lub organu właściwego dla innego państwa, w którym znajduje się siedziba firmy przygotowującej IPO),
  • pozostałe działania, w tym na przykład ustalenie ceny emisyjnej akcji czy informowanie rynku na temat działań prowadzonych przez kierownictwo spółki (działania z zakresu PR, czyli Public Relations).

Dopiero po wykonaniu wszystkich powyższych działań spółka może dokonać emisji akcji. Będą one przedmiotem obrotu także dla indywidualnych inwestorów np. za pośrednictwem takich aplikacji jak Saxo Bank czy platformy inwestycyjne innych banków.

Cały ten proces określa się jako dopuszczenie akcji do obrotu publicznego. Jak widać, jest on dość skomplikowany i czasochłonny; nierzadko trwa on nawet kilkanaście miesięcy. Od podjęcia decyzji o emisji akcji do dopuszczenia ich na rynek jest daleka droga i nie wszystkie firmy, które się na to zdecydowały, doprowadzają ów proces do końca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj