Jeśli byłeś legalnie zatrudniony u zachodniego sąsiada Polski i w związku z tym czekasz na należny zwrot podatku z Niemiec, musisz uprzednio złożyć deklarację podatkową w niemieckim Finanzamcie. Jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec? Czy zasady tamtejszego systemu fiskalnego różnią się od przepisów obowiązujących w naszym kraju? Sprawdź, jakie pytania pojawiają się w tym temacie – w poniższym artykule rozwiewamy najczęstsze wątpliwości podatników rozliczających się z Finanzamtem!

Zwrot podatku z Niemiec – jakie terminy obowiązują podatników?

Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec np. z pomocą https://www.platformarozliczeniowa.eu/, należy złożyć zeznanie podatkowe wraz z kompletną dokumentacją najpóźniej do dnia 31. lipca roku, następującego po danym roku podatkowym. Ważną informacją jest ponadto fakt, że w Niemczech można dokonać rozliczenia podatku nawet do czterech lat wstecz. Oznacza to tym samym, że w 2022 roku podatnicy mają możliwość uzyskania zwrotu podatku z tego kraju za rok 2018, 2019, 2020 oraz 2021. Warto również wiedzieć, że u naszych zachodnich sąsiadów obowiązują stawki podatku oraz klasy podatkowe, które są określane na podstawie m.in. sytuacji rodzinnej i ekonomicznej osoby składającej deklarację.

Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec?

O ile termin składania deklaracji podatkowej jest ściśle określony, o tyle czas oczekiwania na należny zwrot podatku bywa różny. Dzieje się tak, ponieważ niemiecki urząd skarbowy nie ma wyznaczonej jednej, konkretnej daty na wydanie decyzji w sprawie otrzymanych zeznań podatkowych. W praktyce podatnicy rozliczający się z niemieckim Finanzamtem zwykle muszą czekać na zwrot podatku ok. 3-6 miesięcy (zależy to w dużej mierze od urzędu). Dobrą praktyką jest jednak złożenie deklaracji możliwie najwcześniej, ponieważ poszczególne urzędy rozpatrują zeznania według kolejności ich otrzymania.

Od czego uzależniona jest wysokość zwrotu podatku z Niemiec?

Decydujące znaczenie w tej kwestii ma różnica kwoty, jaką dany podatnik ma faktycznie do zapłacenia w określonym roku podatkowym, a pobraną przez pracodawcę i wpłaconą do niemieckiego Finanzamtu zaliczką z tytułu podatku dochodowego. Równie istotne okazują się także możliwe ulgi i odliczenia, które pod określonymi warunkami można uwzględnić w rozliczeniu podatku z Niemiec i które mogą zwiększyć finalną wysokość zwrotu. Podatnicy rozliczający się w tym kraju mogą wykazać w swojej deklaracji dokumenty poświadczające np.:

  • koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego (np. rachunki za gaz, prąd, czynsz itd. z Polski);
  • koszty dojazdów do miejsca pracy;
  • koszty leczenia;
  • koszty delegacji służbowych;
  • opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do szkoły;
  • zasądzone świadczenia alimentacyjne.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rozliczenia i uzyskania zwrotu podatku w Niemczech?

Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia podatku w Niemczech okazuje się Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemiecka karta podatkowa, będąca odpowiednikiem polskiego PIT-11. Jest ona wydawana raz w roku przez pracodawcę i zawiera informację o osiągniętych przez podatnika zarobkach w danym roku. W Niemczech trzeba ponadto wykazać dochody pochodzące z Polski, do czego wymagane jest zaświadczenie UE/EOG opatrzone pieczątką polskiego urzędu skarbowego.

Jak otrzymać zwrot podatku z Niemiec drogą online?

W Niemczech od 1999 roku można składać zeznania podatkowe za pośrednictwem Internetu. W tym celu wystarczy wypełnić stosowny formularz, wprowadzając do niego wszelkie wymagane dane oraz dołączając niezbędne dokumenty. Podstawą do elektronicznego rozliczenia podatku z Niemiec jest Elektronische Lohnsteuerbescheinigung, czyli zaświadczenie o uzyskanych dochodach i odprowadzonym podatku, które podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy. Dzięki rozliczeniu niemieckiego podatku online podatnicy mogą liczyć na nieco krótszy czas oczekiwania na należny zwrot (zwykle 1-3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji podatkowej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj