Kim jest syndyk i jaką pełni rolę w procesie restrukturyzacji?

Decyzję o ogłoszeniu upadłości podejmuje wiele mniejszych i większych firm z różnych sektorów. W praktyce kolejne kryzysy gospodarcze, światowe czy wojna oraz zmiany na rynku bardzo negatywnie wpływają na kondycję przedsiębiorstw. Dla wielu z nich decyzja o zamknięciu firmy i licytacji bądź sprzedaży majątku upadłego jest jedynym rozwiązaniem. Inni stawiają na restrukturyzację i zmiany, które dają szansę, by pozostać na rynku i może zacząć od nowa. Niezmiennie w wielu wypadkach to syndyk masy upadłości będzie kierować całym procesem.

Kiedy mówimy o ogłoszeniu upadłości?

Coraz częściej w publicznym obiegu pojawia się hasło syndyk. To organ w postępowaniu upadłościowym, który zostaje powołany z chwilą ogłoszenia upadłości wobec dłużnika. Jego zadaniem jest objęcie majątku, zarząd nad nim zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, sporządzenie listy wierzytelności oraz zadbanie o likwidację majątku upadłego. Chodzi o to, by w jak najwyższym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. Działania syndyka są nadzorowane przez sędziego-komisarza. Z pracy składane są sprawozdania wraz z uzasadnieniem.

Sprzedaż majątku upadłego

Warto zwrócić uwagę, że działania syndyka w celu upłynnienia majątku upadłego mają pomóc dłużnikowi stanąć na nogi. Z drugiej strony coraz częściej spotkać można na swoje drodze specjalistów, którzy posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ich zadaniem jest uzdrowienie firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jest to z zasady korzystniejsze niż likwidacja poprzez upadłość. Co istotne zyskują na tym nie tylko właściciele czy też wspólnicy ponoszący odpowiedzialność funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także osoby zazwyczaj z długiej listy wierzytelności. Mają oni bowiem szansę na uzyskanie zwrotu wyższych kwot niż miałoby to miejsce przy sprzedaży masy upadłości. Poza tym restrukturyzacja sprawia, że nie traci się partnera biznesowego, co jest światłem w tunelu.

Rodzaj licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja – postępowanie sanacyjne umożliwia kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy. Oczywiście wymaga diagnozy, właściwego doboru instrumentów naprawczych i wdrożenia działań. Obecnie priorytetem staje się naprawa i zadłużenie firm, a tym samym wsparcie różnych procesów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Praktyka pokazuje więc, że można współpracować z organem postępowania upadłościowego i porozumieć się z wierzycielami. Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego i w myśl prawa restrukturyzacyjnego otacza się przedsiębiorcę opieką i chroni się go przed egzekucją komorniczą. Ma to na celu wynegocjowanie ze swoimi kontrahentami optymalnego układu czy też porozumienia w warunkach spokoju przy niezakłóconym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie trzeba się również martwić o wynagrodzenie zajęte przez syndyka, co jest niezwykle ważne także z poziomu pracowników. Przedsiębiorcy w wielu przypadkach mogą liczyć także na pomoc publiczną, która niewątpliwie ułatwia przeprowadzenie działań naprawczych.

Czym zajmuje się nadzorca sądowy?

Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego niezbędna jest licencja doradcy restrukturyzacyjnego. Nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym pełni bardzo ważną funkcję, gdyż restrukturyzowany dłużnik w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym może samodzielnie podejmować jedynie czynności zwykłego zarządu związane z codziennym, zwyczajowym zarządzaniem jego przedsiębiorstwem. Na dokonanie czynności przekraczających ten zakres dłużnik potrzebuje zgody nadzorcy sądowego.  Bez jego zgody są one po prostu nieważne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj