Spis treści pracy dyplomowej to inaczej plan pracy, który przedstawia jej schemat. Jest jednym z najważniejszych elementów, które obowiązkowo powinny znaleźć się w każdej pracy licencjackiej, magisterskiej oraz inżynierskiej. Informuje o numerach stron i tematach poszczególnych rozdziałów oraz podrozdziałów. Przedstawia budowę pracy w sposób chronologiczny, dzięki czemu praca jest przejrzysta i łatwa w odbiorze dla czytelników.

Jak napisać spis treści?

Pisanie pracy dyplomowej powinno przebiegać w określonym rytmie. Jest to zadanie wieloetapowe, które wymaga wiele wysiłku i skupienia. Nieprawidłowo skonstruowany plan pracy może znacząco utrudnić przygotowywanie jej dalszych etapów. Jako jej fundament, spis treści pełni w niej kluczową rolę, dlatego ważne jest napisanie go w sposób staranny i klarowny.

Spis treści powinien być zamieszczony na samym wstępie pracy, od razu po stronie tytułowej. Zdarzają się przypadki, kiedy tematyka pracy umożliwia umieszczenie go na jej końcu, jednak jest to zdecydowanie rzadziej spotykane rozwiązanie.

Opracowanie planu pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej powinno opierać się na odniesieniu do literatury przedmiotu, koncentrującej się na problemach badawczych. Należy skupiać się na określonym zakresie tematycznym, tak by każdy punkt spisu treści, jak najlepiej mu odpowiadał.

Jedną z najważniejszych kwestii jest więc dokładna analiza tematu pracy. To od niej zależy treść punktów wyszczególnionych w planie oraz to, w jakim stopniu będą odpowiadać tematowi. Dogłębne analizowanie problematyki pomoże zagwarantować dobór odpowiednich punktów spisu treści.

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny jasno określać ich tematykę. Nie należy poruszać zagadnień, których nie dotyczy temat pracy dyplomowej. Jest to uznawane za błąd, który najczęściej znacząco obniża uzyskiwaną ocenę.

Spis treści powinien utrzymywać logiczną strukturę i określać kształt całości pracy. Nie powinno się rozpoczynać pisania dalszych części pracy, bez skutecznego i starannego opracowania jej szczegółowego planu.

Na co zwracać szczególną uwagę przy tworzeniu planu pracy dyplomowej?

W tworzeniu planu pracy najważniejsze jest dobre zapoznanie się z omawianym tematem. Warto spojrzeć na podane zagadnienia z kilku różnych perspektyw, by być pewnym, że spis treści będzie przejrzysty i zrozumiały dla każdego czytelnika.

Dobrze skonstruowany plan pracy wyróżnia się tym, że omawiane zagadnienia ułożone są w odpowiedniej kolejności. Pierwszy rozdział powinien przedstawiać ogólny zarys wybranej tematyki. Następne powinny szczegółowo go dopełniać, przechodząc do bardziej zaawansowanych kwestii tematycznych.

Przygotowując rozdziały teoretyczne, warto skupić się na tym, by podrozdziały były podobnej długości. Zapewnia to przejrzystość i odpowiednią estetykę. Jeśli omawiane zagadnienie jest rozbudowane i zajmuje więcej miejsca, można podzielić je na dwa osobne podrozdziały.

Jeśli praca dyplomowa jest podzielona na część teoretyczną i praktyczną, powinno zadbać się o odpowiednie przełożenie tematów. Zagadnienia opisane w części teoretycznej powinny wiązać się z zagadnieniami części praktycznej pracy. Badania przeprowadzane na potrzeby pracy muszą dotyczyć tematów opisanych w części teorii.

Przykładowy wzór spisu treści

Jak wygląda przykładowy, dobrze rozpisany plan pracy magisterskiej? Przede wszystkim dzieli się na trzy główne części: wprowadzenie, rozdziały oraz zakończenie. Dodatkowo dolicza się bibliografię i aneks. Struktura planu pracy dyplomowej może być skonstruowana w poniższy sposób:

Wprowadzenie

Rozdział I (Tytuł określający tematykę całości rozdziału)

Podrozdział 1.1. (Tytuł określający tematykę pierwszej części rozdziału)

Podrozdział 1.2. Tytuł określający tematykę drugiej części rozdziału)

Rozdział II (Tytuł)

Podrozdział 2.1.

Podrozdział 2.2.

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Ilość rozdziałów i podrozdziałów może być różna. Powinna być dostosowana do tematu pracy dyplomowej i do indywidualnych preferencji. Ich tytuły powinny klarownie określać zawartość każdego rozdziału i podrozdziału. Powinny być ze sobą powiązane, ale tematycznie nie mogą się powtarzać.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj